Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 5


دووگیانبوون و مناڵبوون


ئامانج: لهم كۆبوونهوهیهدا سهبارهت به توانایی و رێزگرتن له زاوزێی ئافرهت ووشیار ئهكرێنهوه، ههرهها باسی جووتبوون، دووگیانبوون و مناڵبوون ئهكرێت. ههروهها گرینگه كه سهبارهت به مهجهلهكانی یارمهتی وهرگرتن بۆ كاتی مناڵبوون له نهرویژدا ووشیار بكرێنهوه، ههروهها كه خهتهنهكردن چۆن كاریگهری لهسهر مناڵبوون و ئهزموونی مناڵبوون دائهنێت. ههروهها یهكێك له ئامانجه گشتیهكان ئهوهیه كه رێز له جهستهی ئافرهت بگرێت و تێڕوانینی باش له سهر جهستهی ئافرێت بهدی بهێنرێت.

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 5 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 5 Indre kjønnsorganer

Ytre kjønnsorganer

Menstruasjonssyklusen

Svangerskapet

Fødselen
Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring