Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Kom i gang


هئ‌‌مهب‌نره‌هیام‌‌هل‌‌هلپ‌هی‌ی‌هك‌ۆب‌ادم هرفائ‌تینا‌هئ‌‌وناتڵووه‌هی‌‌هك‌‌‌یچكهخ‌ادێت‌هت‌هن‌‌هئ‌نێرك .هب‌یۆگوتفگ‌یجنامائ‌‌همۆك‌‌ڵهئ‌هو‌هی‌‌هك‌‌هل‌یریگشێپ‌‌هخ‌هت‌هن‌‌‌و‌تێركب‌ندركهه‌هور‌هس‌اه‌هراب‌‌تهب‌‌هه‌و‌نیناوڕێت‌هدراژبڵ‌هل‌ناك‌‌هپ‌هوی‌یدن‌هل‌هگ‌‌ڵهخ‌هت‌هن‌هنێركب‌رایشوو‌ادندرك‌هو‌.
For at opplegget skal fungere best mulig er det viktig med:1. Dyktig team


2. Riktig sammensetning av deltakere


3. God gjennomføring av samlingene
1. Team


2. Deltakere


3. Samlinger
Last ned hele veiledningsheftet
Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring