Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Kom i gang


እቲ መደብ ብቐዳምነት ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዘዘውትራ ሃገራት ንዝመጽኣ ደቂ ኣንስትዮ ዝቐንዐ እዩ። ዕላማ ናይተን ናይ ዝርርብ ጕጅለታት ድማ ብኣጋኡ ናይ ምክልኻል ዕማማት ንምክያድን ንልምድታትን ንዘሎዉ ኣማራጽታትን ብዝምልከት ንቕሓት ክብ ንምባል እዩ።
For at opplegget skal fungere best mulig er det viktig med:1. Dyktig team


2. Riktig sammensetning av deltakere


3. God gjennomføring av samlingene
1. Team


2. Deltakere


3. Samlinger
Last ned hele veiledningsheftet
Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring