Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 7


ማህበራዊ ግኑኝት ቁጥጥር ----- እንዴት አድርገን ነው ሌሎች በቡድኑ ልምድ መንገድና አመለካከት መሰረት የመሆናቸውን ፀባይ ለመቆጣጠር የምንሞክረው?


በሕይወታችሁ ውስጥ ያሉትን እሴቶችና ልምዶችን በሚመለከት ላሉአችሁን ምርጫ የሚወስነው ማነው? በየተካፋዮቹ ጎሳዎች እንዴት ነውትክክል ነው የሚባለውን ለሚፈጽሙት ሽልማት እና ስህተት ፈጸሙ የተባሉትን ደግሞ እንዴት ነው የሚቀጡአቸው? ይህ በአኗኗራቸው ላይ የሚያመጣው ተጽኖስ እንዴት ነው?

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 7 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 7 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring