Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 1


ئاشانابوون و هاندانی كاركردن به پێی ئهم بهرنامهیه


ئامانجی كۆبوونهوهی یهكهم هاندانی بهشداربووان بۆ كاركردن به پێی بهرنامهكهیه، كه بهشداربووان لهگهڵ یهكتردا ئاشنا بن، له ناو گروپهكدا ههست به متمانه بكهن و ههروهها به ووردی لهسهر ئهم بهرنامهیه زانیاریان پێبدرێت.

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 1 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 1 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring