Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 1


ምስቲ መደብ ምልላይን ድርኺት ምፍጣርን


ዕላማ ናይዚ ቀዳማይ ርክብ እዚ፡ ንተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ክከታትልኦ ድርኺት ንምፍጣር፡ ኣብ ንሓድሕደን ሌላ ክፈጥራ፡ ኣብቲ ጕጅለ ውሕስነት ክስምዐንን ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ መደብ ብሓባር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ንክረኽባን እዩ።

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 1 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 1 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring