Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 2


Tradisjoner. Hvilke av våre tradisjoner ønsker vi å føre videre til våre barn?


Målsettingen med denne samlingen er å gi deltakerne økt innsikt i at noen tradisjoner kan støtte og styrke ens etniske identitet, mens andre tradisjoner kan være skadelige. Målet er også å øke bevisstheten om hva tradisjoner er, hvordan de endrer seg og muligheter til eget valg med hensyn på videreføring av tradisjoner. Økt respekt for andre og deres tradisjoner er også en målsetting.

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 2 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 2 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring