Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 2


نهریتهكان: ئایا ئێمه ئهمانههوێت كامێك له نهریتهكانمان بۆ مناڵهكانمان بگوازینهوه؟


ئامانجی ئهم كۆبوونهوهیه ئهوهیه كه بهشداربووان زیادتر ووشیار بكرێنهوه سهبارهت بهوهی كه ههندێك له نهریتهكان ئهتوانن ناسنامهی نهتهوهیی بههێز بكهن و ههندێكی تری نهریتهكانیش ئهتوانن زیانبهخش بن. ههروهها ئامانج لهم كۆبوونهوهیه ووشیاركردنهوه سهبارهت به پێناسهی نهرتیهكانه واته نهریت چییه، نهریتهكان چۆن گۆڕانكاریان بهسهردادێت و مهجهلهكانی تۆ بۆ ئهوهی بڕیار بدهیت كه كام له نهریتهكان بپارێزیت و بیان گوازیتهوه چۆنن. ڕێزگرتن له كهسانی تر و نهریتهكانیان ههروهها ئامانجێكی تری ئهم كۆبوونهوهیه.

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 2 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 2 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring