Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 2


ልምድታት: ካብቲ ልምድታትና ነየናይ ኢና ናብ ደቅና ክነተሓላልፎ እንደሊ?


ዕላማ ናይዚ ርክብ እዚ፡ ነተን ተሳተፍቲ ገለ ልምድታት ንናይ ዓሌትካ መንነት ክድግፉን ከሕይሉን ከለዉ፡ ገለ ልምድታት ድማ ጐዳእቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ። እቲ ዕላማ ብተወሳኺ፡ ልምዲ ክብሃል ከሎ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ፡ እቲ ልምድታት ብኸመይ ከም ዝቕየርን ነቲ ክትቅጽሎ ትደሊ ልምድታት ዘሎ ኣማራጽታትን ኣብ ግምት ብምእታው ንቕሓተን ክብ ንምባል እዩ። ንካልኦት ሰባትን ንልምድታቶምን / ንባህልታቶምን ኣኽብሮትን ዕብየትን ምሃብ’ውን ሓደ ዕላማ እዩ።

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 2 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 2 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring