Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 2


ወጎች ባህሎች ፣ ለልጆቻችን ማስተላለፍ የምንፈልገው የትኛውን ወጋችን ወይም ባህላችንን ነው?


የዚህ ስብሰባ ዓላማ እንዴት አንዳንድ ባህሎች ወይም ወጎች የጎሳ ማንነትን ሲደግፉና ሲያጠናክሩ አንዳድ ባህሎች ወይም ወጎች ደግሞ ጎጂ ሊሆኑ እንደሚችሉ ለተከፍዮቹ የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው።. ልላ ተጨማሪ ግቡ ደግሞ ባህል ወይም ወግ ምንነቱንና እነዴትም እንደሚለወጥና እንደሁም ወደሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍን በሚመለከት ስላላችው የመምረጥ እድሎች የበለጠ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ነው። ለራሳቸውም ሆነ ለሌሎች ባህሎች ወይም ወጎች የሚሰጡት ክበር የላቀ እንዲሆን ማድረግ ደግሞ ሌላኛው ግብ ነው።

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 2 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 2 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring