Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 3


تێكهڵاوبوون به كۆمهڵگا بۆ من چ واتایهكی ههیه؟


ئامانجی ئهم كۆبوونهوهیه ووشیاركردنهوه سهبارهت به مانای تێكهڵاوبوون به كۆمهڵگایهو ئێوه ئهتانههوێت به چی شێوهیهك تێكهڵ به كۆمهڵگا بن. هاتنه ناو كهلتوورێكی نوێ ئهتوانرێ به شێوازی جۆراوجۆر بكرێت. ئێمه ئهتوانین جیاوازی له نێوان سێ جۆری سهرهكی دابنێین، توانهه، تێكهڵ بوون و دابڕان.

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 3 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 3 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring