Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 3


ንዓይ ውህደት ዓሌታት እንታይ ማለት እዩ?


ብኸመይ ኣገባብ ክትወሃሃዳ ከም ትደልያን እዩ።፡ ኣብ ሓደ ሓድሽ ባህሊ ሓድሽ ቦታኻ ምፍላጥ ወይ ምርካብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ኣገባባት ክኽፈል ይኽእል፡ ማለት ምትሕንፋጽ (ምውሓጥ በቲ ዓብላሊ ባህሊ)፡ ምውህሃድን ምንጻልን።

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 3 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 3 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring