Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 4


تهندرووستی ژنان، به سرنجی تایبهت لهسهر لهشی ئافرهت


ئامانجی كۆبوونهوهی ئهمڕۆ دانی زانیاری سهبارهت به لهش یا ناوگهڵی ژنه، رێزلێنان له لهشی ئافرهت و چۆنیهتی كاركردنی لهشی ژنه و ههروهها زانیاریدان لهسهر كاریگهری خهتهنهكردن لهسهر لهشی ئافرهته. ئافرهت ئهبێ زیادتر لهسهر تهندرووستی خۆیان ووشیار بكرێنهوه، لهسهر مهجالهكانی یارمهتی وهرگرتن زانیاریان پێبدرێت و توانایی ئهوهیان ههبێت كه بهدژی خهتهنهكردن قسه بكهن و به دژی خهتهنهكردن كار بكهن. ئامانجی گشتی ئهوهیه تێڕوانینی باش له سهر جهستهی ئافرێت بهدی بهێنرێت.

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 4 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 4 Kvinnelige kjønnsorganer

Indre- / ytre kjønnsorganer

Omskjæringseksempler

Cyster og arrvev

Infibulasjon
Omskjæringstyper

Land med omskjæring

Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring