Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 5


መስርሕ ጥንስን ሕርስን


ዕላማ ናይዚ ርክብ እዚ ንናይ ጓል ኣንሰተይቲ ኣካላት መፍረ ኣሰራርሓን፡ ጾታዊ ርክብን ጥንስን ሕርስን ብዝምልከት ንቕሓትናን ግንዛቤናን ክብ ብምባል ጽቡቕ ርድኢት ንኽህልወና እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ ኖርወይ ኣብ ግዜ ሕርሲ ሓገዝ ክርከብ ዘሎ ተኽእሎን፡ ምኽንሻብ ኣብ ግዜ ሕርሲ ይኹን ናይ ሕርሲ መስርሕ ብዛዕባ ዘስዕቦ ጸገም ተወሳኺ ኣፍልጦ ክብ ንምባል እዩ። እቲ ብሓፈሻዊ ዕላማ፡ ምስ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ጽቡቕ ዝምድናን ኣኽብሮትን ክህልወና ንምትብባዕ እዩ።

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 5 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 5 Indre kjønnsorganer

Ytre kjønnsorganer

Menstruasjonssyklusen

Svangerskapet

Fødselen
Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring