Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 6


تێروانین: تێڕوانینی نهرویژیهكان سهبارهت به ئێمه چۆنهو تێڕوانینی ئێمه سهبارهت به ئهوان چۆنه؟


ئێمه وێنهیهك لهسهر ”كهسانی تر” لای خۆمان دروست ئهكهیین كه ههمیشه لهگهڵ راستیدا یهك ناگرێتهوه. تێروانینی ئێمه لهگهڵ ئهوهشدا لهسهر شێوهی مامهڵهی ئێمه لهگهڵ كهسانی تر كاریگهری دائهنێت و ئهتوانێ سنووری وا له ژیانی ئێمهدا درووست بكات كه پێویست نینه. ئێمه هیوادارین كه له رێگهی بیركردنهوه لهسهر چۆنیهتی بهكارهێنانی تێڕوانینی خۆمان لهسهر كهسانی تر، بتوانین پێشبڕیاری كهمتر كهینهوهو پهیوهندی و تێگهیشتمان باشتر بێت.

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 6 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 6 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring