Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 6


ኣረኣእያታት: ኖርወጃውያን ብዛዕባና ዘሎዎም ኣረኣእያ ከመይ እዩ፡ ናትና ኣረኣእያ ብዛዕባኣቶምከ ከመይ እዩ?


ኵሉ ግዜ ምስቲ ሓቂ ዘይከይድ ጌጋ ዝዀነ ናይ ካልኦት “ስእሊ ወይ ርድኢት” ኣሎና። ኮይኑ ግን ኣረእእያና ምስ መን ኣሎና እዩ ዝጽሎ፡ እዚ ድማ ዘይተደልየ ድሩትነት ክፈጥር ይኽእል። ኣረኣእያና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብኸመይ መንገዲ ንውስኖ ኢልና ኣዕሚቝና እንተ ንሓስብ፡ እቲ ኣቐዲምና ዘሕደርናዮ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ወይ ፍርዲ ምወሓደ፡ እቲ ርክብን ምርድዳእን ድማ ዝሓሸ ክኸውን ምኸኣለ።

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 6 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 6 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring