Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 7


Sosial kontroll. Hvordan forsøker vi å passe på at andre oppfører seg etter gruppens normer?


Hvem er det som bestemmer over deres valg når det gjelder normer og verdier i livet? Hvordan ”belønner” man de som oppfører seg ”rett” og hvordan ”straffer” man de som oppfører seg ”galt” i deltakerens etniske gruppe? Hvordan påvirker dette måten de lever på?

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 7 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 7 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring