Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 7


كۆنتڕۆڵ كردنی كۆمهڵایهتی: ئێمه چۆن ههوڵ ئهدهیین كه ئاگاداری ئهوه بین كه كهسانی تر به پێی نهریتی ئهو گرووپهی كه بهشێكن لێی ههڵسووكهوت بكهن؟


كێ سهبارهت به چۆنیهتی ههڵسووكهوتی ئێوه له پهیوهندی له گهڵ نهریت و بههاكان له ژیاندا بڕیار ئهدات؟ به چی شێوهیهك ئهوانهی كه ”به باشی” ههڵسووكهوت ئهكهن ”پاداشت” ئهدرێن و ئهوانهی كه به ”ههڵه” ههڵسووكهوت ئهكرێن به چی شێوهیهك له ناو كۆمهڵگای بهشداربوودا ”سزا” ئهدرێن. ئهمه چی كاریگهرییهك لهسهر شێوهی ژیانی ئهوان دائهنێت؟

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 7 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 7 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring