Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 7


ማሕበራዊ ጸቕጢ። ካልኦት ኣተሓሳስባኦም / ኣካይዳኦም ከምቲ ናይቲ ጕጅለ ኮይኖም ክኸዱ ብኸመይ ክነረጋግጽ ንኽእል?


ብዛዕባ ልምድታትን ጽቡቕ ባህልታትን ኣብ ህይወትክን ትወስዶኦ ኣማራጺ መን እዩ ዝውስን? ኣብ ተሳተፍቲ ጕጅለ ዓሌት ዝርከባ ነተን፡ ከምቲ ዝድለ ዝኸዳ ”ጻማአን / ሞሳአን ብኸመይ” ይረኽባ? እተን ከምቲ ዝድለ ዘይከዳኸ “ብኸመይ ይቕጸዓ? እዚኸ ንኣገባብ ህይወተን ብኸመይ ክጸልወን ይኽእል?

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 7 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 7 Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring