Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 8


ههڵسهنگاندن و ڕاددهی فێربوونی ئێوه


ئامانجی ئهم كۆبوونهوهیه ههڵسهنگاندنه، ئهمهش به گوێ گرتن له بهشداربوانه كه له رێگهی ئهم كۆبوونهوانه چی فێر بوون. ئهم فێربوونه زانیاری و ههستهكان ئهگرێتهوه. ئهمه ئهتوانێ ئێوه زیادتر سهبارهت به بڕیارهكانتان له ژیانی دهرهوهی ووڵات ووشیار بكاتهوه. یهكێك له ئامانجهكانی تر ئهوهیه كه بزانرێت بهشداربووان تا چ ڕاددهیهك بهدی ئهكهن كه ئهمه كاریگهری لهسهر شێوهی ههڵسووكهوتیان له ژیانی رۆژانهیاندا بهدیهێناوه.

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 8 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 8

Kursbevis
Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring