Veiledningsprogram for samtalegrupper med kvinner fra land der kvinnelig omskjæring praktiseres.
Hjem Kom igang Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samling 5 Samling 6 Samling 7 Samling 8

Samling 8


ገምጋምን ናይ ገዛእ ርእስኻ ምህሮን


ዕላማ ናይዚ ምርኻብ እዚ እተን ተሳተፍቲ ኣብዚ ርክብ እዚ ብምክፋለን፡ ኣብ ፍልጠት ይኹን ስምዒት ወይ ርድኢት እንታይ ረብሓ ከም ዝረኸባ ገምጋም ንምግባር ቃለን ምስማዕ እዩ። እዚ ብተወሳኺ፡ ነቲ ዝወስዶኦ ናይ ገዛእ ርእሰን ምርጫን ናይ ስደት ህይወተን ንቕሓት ክብ ከብል ይኽእል። ሓደ ካልእ ዕላማ ድማ ተሳተፍቲ ኣብ ዕለታዊ ህይወተን ዝዋሰኦኦ ጽልዋ ፈጢሩ እንተኾይኑ እዩ።

Forberedelse

Veiledning

Bilder

Linker

Samling 8 (PowerPoint)

Gjennomføringsmal

Tidsplan
Samling 8

Kursbevis
Ingen tilgjengelig... Informasjonsmateriell

Anbefalt litteratur

Ung og omskåret (video)

Last ned veiledningshefte
Omsorg & KunnskapRVTS Sør 2014
Sørlandet kunnskapspark, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 22 58 60 00, e-post: post@rvtssor.no
Tilgjengelighetserklæring